Infektuar: 10247
Shëruar: 5944
Vdekur: 327
Shpallje, 13.07.2020

Shpallje, 13.07.2020

Shpallje July 13, 2020 - 11:22
Shpallje

Valon Shamolli shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Biznesi Burim Çitaku, me numër fiskal 811016832, shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me numër 330282608.

NN “Ndërtimi”, biznesi Sabit Zanelaj, shpall të pavlefshme certifikatën deklaruese të TVSH-së me nr. 330001628, me numër biznesi 810704355, Prizren.

Pelivan Hoxhaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Erna Topallhoxha shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën, certifikatat, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Lirjana Fazliu shpall të pavlefshme ID-RE-4485/16, kolegji “AAB”, Prishtinë.

Alhena Alija shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I-V, shkolla fillore “Muharrem Shemsedini, Bibaj.

Besa Topalli shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Junus Grajqevci shpall të pavlefshme diplomën e UP “Hasan Prishtina”, FSHA – Ferizaj.

Mentor Pllana shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat I, II, III dhe IV të SHMLP “Ismail Dumoshi”.