Infektuar: 10795
Shëruar: 6411
Vdekur: 365
Shpallje, 09.07.2020

Shpallje, 09.07.2020

Shpallje July 09, 2020 - 11:21
Shpallje

Avni Kodra shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me nr. 601969423.“Alb Shop” shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330005894.

Ekrem Kahrimani shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Osman Rama”, Çaber - Mitrovicë.

Besnike Kastrati shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Hivzi Sylejmani”, Fushë Kosovë.

Edon Berisha shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMT “Hivzi Sylejmani”, Fushë Kosovë.

Ilmi Zogjani shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMT “Hivzi Sylejmani”, Fushë Kosovë.

“Lsn Arkitekt” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70860309, Prishtinë.

“Kosovo Consultants Group” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70475317, Prishtinë.

Fahri Aliu shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Agron Misini shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I – VIII, SHF “Hasan Prishtina”, Shtime.

Hilmi Potera shpall të pavlefshme diplomën e Fakultetit të Shkencave Aplikative, Shkencave Aplikative, numri i indeksit 190, Ferizaj.

Lumturije Gashi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Fatmir Ramadani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I –VIII, SHF “Muharrem Shemsedini”, Bibaj.

Minire Hesati shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I –VIII, SHF “Abetare Softaj”, Ferizaj.

Shefqet Gervalla shpall të pavlefshme diplomën, Qendra për Shkollimin e Lartë, teknik i makinerisë, Ferizaj.

Bashkim Buja shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Ali Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e viti II dhe III SHMT , drejtimi teknik i xehetarisë, Prishtinë.

“Toni-F” NSH, me numër fiskal 811411652, shpall të pavlefshme certifikatën e importit dhe eksportit me nr: 330205105.

Hasime Begu shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMLM “Dr. Xheladin Deda”, Mitrovicë.

Naxhije Konjuhi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Nexhmi Mustafa”, Besi.

Emre Selimko shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Avni Kodra shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me nr. 601969423.