Infektuar: 9274
Shëruar: 5190
Vdekur: 269
Shpallje, 08.08.2020

Shpallje, 08.08.2020

Shpallje July 08, 2020 - 10:30
Shpallje

Artan Morina shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Kadri Kusari”, në Gjakovë.

Fatos Xharra shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Nexhmedin Nixha”, në Gjakovë.

Arrita Hulaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X të gjimnazit “Hajdar Dushi”, në Gjakovë.

Marigona Thaqi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII të SHMT “Nexhmedin Nixha”, në Gjakovë.

Erblin Emini shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar Dushi”, në Gjakovë.

Gentijana Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Ali Hasi”, në Cermjan, KK Gjakovë, nga klasa I - IV.

Zef Prenrecaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Hysni Zajmi”, në Gjakovë.

Blend Ahmeti shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Ilir Gashi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Xhevdet Doda”, Prishtinë.

Emin Cakiqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Zenel Hajdini”, Tërstenik - Drenas.

Fidan Hoti shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gjon Buzuku”, Prizren.

Getoar Duli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, XIII, shkolla “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Liridon Avdyli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe XIII, SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Hajriz Berisha shpall të pavlefshme diplomën SHME "Gjuro Sallaj" Prizren.

Ramiz Limaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Jeta e Re" Suharekë.

BZK “Preporod” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit pronar Nuhija Tahirofski me seli në Dragash.

Enes Tosuni shpall të pavlefshme diplomën e SHMP Dragash,.

Periskopi SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me nr. 810859697, Prishtinë