Infektuar: 10795
Shëruar: 6411
Vdekur: 365
Shpallje, 07.07.2020

Shpallje, 07.07.2020

Shpallje July 07, 2020 - 10:28
Shpallje

Varol Bektes shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me nr. 60008106, Prizren.

Egzon Asllani shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “Iliria”, Prishtinë.

Shoqëria “R and N Troja – Invest” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me nr. 810834102, Prishtinë.

DPZ “Gazi” shpall të pavlefshme certifikatën tatimore me numër biznesi 806 282 93, Prishtinë.

NTSH “Antika Travel” shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me nr. 705 453 57, Prishtinë.

“Salus” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330408803, Prishtinë.

Dhurim Zenuni shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Ylber Jahiri shpall të pavlefshme diplomën e SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Besim Karoliti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “4 Prilli”, Zllatar.

Nesim Krosa shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Tefik Qanga”, Ferizaj.

Blerina Newton shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810190570.

Ekrem Begisholli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Konstadin Kristoforidhi”, Manastirc.

Elife Ibrahimi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës normale, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Blin Maliqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, Shkolla e Mesme e Kompetencave.

Blearta Bislimi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Skender Agushi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit III, IV dhe diplomën e SHM “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Abedin Emini shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Blerta Qerimaj shpall të pavlefshme diplomën dhe Testin e Maturës të SHMLM “Dr. Xheladin Deda”, Mitrovicë.

Endrit Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

SZR “Bilibani” shpall të pavlefshme certifikatën deklaruese të TVSH-së 330173865, me nr. biznesi 810978877, Prizren.

Xhevahire Dukagjini shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gjon Buzuku”, Prizren.

Aziz Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Ardit Begolli shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.