Infektuar: 10795
Shëruar: 6411
Vdekur: 365
Shpallje, 06.07.2020

Shpallje, 06.07.2020

Shpallje July 06, 2020 - 09:32
Shpallje

Andian Bitri shpall të humbur kartelën e studentit në kolegjin “Biznesi”, në programin Menaxhimi i Emergjencave, Prizren.

Nikolina Gashi, Kabash – Viti, shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Ndre Mjeda” prej klasës 1 deri 5, Kabash.

Nikolina Gashi, Kabash – Viti, shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës së mesme të ulët “Ndre Mjeda”, Kabash.

Jetmir Tuqilla shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Melihate Lohaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I, II, III, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Liman Raqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Pajtim Sopaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811334333, SHPK “Km Europ GMBH”, Ferizaj.

Malsor Mujota shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, diplomën dhe certifikatën e TMSH SHMGJ “Naim Frashëri”, Shtime.

Gani Haziri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I-VIII, shkolla fillore “Naim Frashëri”, Zazkok – Ferizaj.

Sinaver Muhaxheri shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr .810003228, SHPK “M- Grup”, Ferizaj.

Leotrim Musa shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 81136615, SHPK “Willa Gold”, Ferizaj.

Begzad Osmani shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “ 28 Nëntori”, Prishtinë.