Infektuar: 10795
Shëruar: 6411
Vdekur: 365
Shpallje, 03.07.2020

Shpallje, 03.07.2020

Shpallje July 03, 2020 - 13:11

Qazim Haliti shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Velko Vllahoviç”, Prishtinë.

Emin Buduri shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, III, IV, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Driton Kabashi shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600558524, Prizren.

“Gentle Research Company” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me nr. 810090192.

Lauron Xhakija shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Gjergj Fishta”, Prishtinë.

Burim Demiri shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Andon Zako Çajupi”, Vushtrri.

Burbuqe Zogjani shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMELJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Salih Fetahu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VI-IX të SHFMU “Migjeni”, Rufc i Ri, Lipjan.

Nehat Hoti shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, NNP “Besoni”, me nr. 810721812, Lipjan.

Astrit Mehmeti shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, III, IV dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Ramadan Bajrami shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Veton Selmani shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Albert Kuleta shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHML “Mehmet Akif”, drejtimi shkencat natyrore Lipjan.

Rexhep Nikçi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM "Gjin Gazuli", Prishtinë.