Infektuar: 14939
Shëruar: 12325
Vdekur: 611
Komuna Hani i Elezit - Konkurs 30.06.2020

Komuna Hani i Elezit - Konkurs 30.06.2020

Shpallje June 30, 2020 - 10:50
Duke u bazuar në, Ligjin e shërbyesve Civil nr. 03/L- 149 neni 11, neni 18 paragrafi 1, Rregulloren e Rekrutimit nr. 02/2010 si dhe pas miratimit dhe autorizimit për rekrutim nga Departamenti i Administrimit të Shërbimin Civil, Komuna Hani i Elezit shpall këtë:
Image
Image
Image
Image