Infektuar: 5118
Shëruar: 2370
Vdekur: 108
Shpallje 29.06.2020

Shpallje 29.06.2020

Shpallje June 29, 2020 - 10:45
Shpallje

Avni Cakiqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”,Drenas.

Fehmi Gashi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”,Drenas.

Bedri Elshani shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”,Drenas.

Isuf Hajdaraj shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Shotë Galica” në Abri e Eperme”.

Lulavere Sylkaj shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” Drenas.

NTP "Shpëtimi" shpallë të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me nr.:70186608.

Erblinda Bardiqi shpall të pavlefshme dëftesën e ShFMU “Mehmet Gradica” në Gradicë.

Gëzim Kastrati shpall të pavlefshme certifikatën e biznesitme nr. 80126417 NPH “Freskia”.

Arbnora Behluli shpall pavlefshme diplomën e Fakultetit të Edukimit Gjuhë Angleze ''Ukshin Hoti'' Prizren.

Nexhat Cikaqi shpall te pavlefshme diplomën tetëvjeçare SHF ''Kongresi i Manastirit” Studenqan Suharekë.

Gjon Nikollbiba shpall të pavlefshme diplomën e SHMT "Nexhmedin Nixha", Gjakovë.

Hamide Leku shpall të pavlefshme librezën e anëtarësisë shoqata e të verbërve, Prishtinë.

Zyra për përkthime “Glob” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70245213, Prishtinë.

Armend B Gashi BI shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër unik 81091105, Prishtinë.

Bekim Dubova shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “ Emin Duraku”, Prishtinë.

Elmi Destani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës l – Vlll , SHF "Dy Dëshmorët", Piranë.

Nuridin Xhafiqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMM "Luciano Motroni", Prizren.

Ramiz Sadiku shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Nikolla Teslla”, Obiliq.

Sokol Berisha shpall të pavlefshme certifikatën e nivelit të tretë SHMLEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Sami Avdullahu shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Hasan Tahsini”, Obiliq.

lmi Derguti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës Vi – IX, SHF Riza Matoshi në kudim

Jetmir Hyseni shpall të pavlefshme certifikaten e biznesit me nr. 811406439 SHPK “Eb-obsc ructon”.

Zejnije Smajli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI SHMM ”Elena Gjika”, Ferizaj.

Blerte Ramadani shpall të pavlfeshme diplomën e SHM “Kuvendi I Arbërit”, Ferizaj.

Lirijeta Hyseni shpall të pavlefshme diplomën e SHMB “Zenel HAjdini”, Ferizaj.

Gentrit Behluli shpall të pavleshme dëftesën e SHF “Muharem Shemsedini”, Bibaj.

Adhuresa Sejdiu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Endrit Tahiri shpalle te pavlefshme dëftesën e klasës VI – IX SHF Ganimete Terbeshi”, Ferizaj.

Rafiz Sadiku B I shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810060955, Ferizaj.

Të rekomanduara