Infektuar: 10247
Shëruar: 5944
Vdekur: 327
Shpallje 26.06.2020

Shpallje 26.06.2020

Shpallje June 26, 2020 - 13:45
Shpallje

Haki Hamdi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Ruzhdi Berisha” dretimi natyror, Dragash.

Blerta Deda shpall të pavlefshme dëftesën e ShFMU "Ahmet Rrustemi”, Bec KK Gjakovë.

Lindrit Zeka shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën e gjimnazit " “Hajdar Dushi" në Gjakovë.

Tahir Mjeku shpall të pavlefshme diplomën e SHMLEJ “ Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

“Elite security guard” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me nr. 600295592, Prishtinë.

Enes Latifi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM "Gjin Gazuli", Prishtinë.

Sadrija Dili shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe diplomën e SHME "Ymer Prizreni", Prizren.

Selajdin Dedari BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811360982, Prizren.

Aqif Xheladini shpall të pavlefshme diplomën SHM "Gjon Buzuku", Prizren.

Fehmi H Aliu shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Sezai Surroi” Bellobrad me nr. protokolli 216, dhe me nr. të amzës 3739 të datës 06.06.1997, Dragash.

Fehmi H Aliu shpall të pavlefshme diplomën e SHMP me nr. 456 /10.07.2018,“Gani Qaderbasha”, Prizren .

NTP “Rugova – 1” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70814889 dhe certifikatën fiskale me nr.600670972, Fushë Kosovë.

NTP “Engi” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80030657 dhe certifikatën fiskale me nr. 600 218 863, Prishtinë.

Avokati Ramiz Krasniqi BI shpall të pavlefshme certifikatën regjistrimit të biznesit me nr. 80635214, Prishtinë

Elsa Gallapeni shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMT ''Skënder Luarasi'' Suharekë.

Agim Luta shpall të pavlefshme diplomën e SHM ”8 Nëntori”, Podujevë.

Enes Latifi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM "Gjin Gazuli", Prishtinë.