Infektuar: 14939
Shëruar: 12325
Vdekur: 611
Shpallje 25.06.2020

Shpallje 25.06.2020

Shpallje June 25, 2020 - 14:11
Shpallje

Arben Stublla shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Besarta Kacabashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, XIII dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Luljetë Latifi (Haliti) shpall të pavlefshme certifikatën e vitit I, II dhe III të SHM “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Hanife Gashi shpall te pavlefshme diplomën e SHMM "Luciano Motroni", Prizren.

Ardianit Krosa shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Kuvendi i Arbrit”, Ferizaj.

Erisan Rashiti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Kuvendi i Arbrit”, Ferizaj.

Florim Veseli shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70003837 DPT “Binjakët”, Ferizaj.

Redon Halili shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Kuvendi i Arbrit”, Ferizaj.

Eid Tahiri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VI - IX SHF “Naim Frashri”, Zazkok.

Rina Sadiku shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I - V SHF “Ahmet Hoxha”, Ferizaj.

Bleron Azemi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Kuvendi i Arbrit”, Ferizaj.

Ardina Rexha shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X XI XII dhe certifikatën e testit të maturës shtetërore SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Refik Zejnullahu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I – VIII, SHF “Osman Mani”, Firaj.

Flamur Kupina shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Pjeter Bogdani”, Ferizaj.

Arigon Bytyçi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Kuvendi i Arbrit”, Ferizaj.

Behar Cani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811406083 SHPK “Rocoba”, Ferizaj.

Fehmi Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Iliria”, Prishtinë.

Zethane Sejdiu shpall të pavlefshme diplomën e SHM ”Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Izet Morina shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “ Nikolla Teslla”, Obiliq.

Fehmi Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Iliria”, Prishtinë.

Nuhi Grajçevci shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Driton Kaleviqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.