Infektuar: 5118
Shëruar: 2370
Vdekur: 108
Shpallje 24.06.2020

Shpallje 24.06.2020

Shpallje June 24, 2020 - 15:02
Shpallje

Abaz Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën e SHM "Hajdar Dushi" në Gjakovë.

Berat Vidishiqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Behram Konushevci shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Fan Stilian Noli”, Podujevë.

DPT " Butrinti " shpall te pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 6000204953 Prizren

Mustafë Svirca shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “ 28 Nëntori”, Prishtinë.

Hafie Morina shpall të pavlefshme certifikatën e nivelit të dytë dhe diplomën e SHMM “ Dr Ali Sokoli”, Prishtinë.

Filloreta Gecaj shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën dhe testin e maturës të SHMLM "Dr Xheladin Deda", Mitrovicë.


Sabit Xhemajli shpall të pavlefshme dëftesën e SHF "Abedin Rexha", Turiqevc.

Kushtrim Saraqini shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Hajdar Dushi" në Gjakovë.

Admir Xhemajli shpall të pavlefshme dëftesën e vitit II, III dhe diplomën e SHME " Kadri Kusari", Gjakovë.

Të rekomanduara