Infektuar: 14939
Shëruar: 12325
Vdekur: 611
Shpallje, 23.06.2020

Shpallje, 23.06.2020

Shpallje June 23, 2020 - 14:49
Shpallje

Fidan Butyçi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Fidan Bytyçi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës XII dhe XIII, SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Besjana Morina shpall të pavlefshme diplomën e SHM “12 Maji” në Ratkoc, KK Rahovec.

Rrezarta Hyseni shpall të pavlefshme diplomën e SHMLM “Dr. Xheladin Deda”, Mitrovicë.


Kujtim Musa shpall të pavlefshme diplomën e SHMLT “Arkitekt Sinani”, Mitrovicë.

Faton Qavdari shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Halil Dushaku shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Dëshmorët e Drenicës”, Çikatovë e Vjetër.

Arben Karaxha shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330437253, Drenas.

Qendrim Fejzullahu shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Jehona Qollaku shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Salaj Ramija shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gjon Buzuku”, Prizren.

Samira Shala shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Hajdar Dushi”, Rogovë.

Firdevs Ajgeri shpall të pavlefshme dëftesat e SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Barnatore “Iris” shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me nr. 600005624, Prizren.

Avdush Ibishi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit III, IV, SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Nazire Muzaqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 71257231.