Infektuar: 5118
Shëruar: 2370
Vdekur: 108
Shpallje, 01.06.2020

Shpallje, 01.06.2020

Shpallje June 01, 2020 - 13:38
Shpallje

Florim Haliti shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Hasan Tahsini”, Obiliq.

Besforta Zhinipotoku shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHME “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Rea Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Sami Frashëri”, Prishtinë.

Ramadan Gashi shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Xhavit Fazliu shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Abdyl Frashëri”, viti 1983, Prishtinë.

“Taxi Group 51” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810798366, Prishtinë.

Morena Maloku shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Sami Frashëri”, Prishtinë.

Të rekomanduara