Infektuar: 5118
Shëruar: 2370
Vdekur: 108
Shpallje, 29 maj 2020

Shpallje, 29 maj 2020

Shpallje May 29, 2020 - 13:36
Shpallje

Jeton Gllareva shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Fitim Zogaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Donersa Bazaj shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Avni Fazliu shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Arton Xharrahi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Rasim Kiçina”, Drenas.

Blion Balaj shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Adnan Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Valon Kresniqi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

“Kosovo Interrnational Defence Project” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71344266, Prishtinë.

Mehdi Gërguri shpall të pavlefshme diplomën e SHM ish “Nikolla Teslla”, Obiliq.

Bledion Veliu shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMP ”Qendra e Kompetencës” Skenderaj.

 

Të rekomanduara