Infektuar: 40117
Shëruar: 25586
Vdekur: 1026
Shpallje, 21.05.2020

Shpallje, 21.05.2020

Shpallje May 21, 2020 - 13:29

- Kadri Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

- Biznesi “Lavdim Jeta” shpall të pavlefshme certifikatën e lëshuar në Drenas.

- Biznesi “Kujtim Prenku” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 810009862, të lëshuar në Drenas.

- Valon Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Dëshmorët e Drenicës”, Qikatovë e Vjetër.

- Adnan Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Xhevë Lladrovci”, në Gllanasellë.

- Teutë Demaku shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Dëshmorët e Qëndresës”, Terstenik.

- Fitim Zogaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Luigj Gurakuqi”, Sankoc.

- Besnik Elshani shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

- Besnik Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit l, SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

- Sadbere Elshani shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Migjeni”, Baicë.

- Emine Dervishi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Mehmet Gradica”, Gradicë.

- Jeton Gllareva shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Dëshmorët e Fortesës”, Vërboc.

- Lulezim Budakova shpall të humbur certifikatën e biznesit NTP "Star Coffee Shop", me numër biznesi 70891352 dhe NTP "Vlera" me numër të biznesit 71081370, Lipjan.