Këshilla të ekspertëve për vështirësitë që fëmijët mund të hasin në shkollë

Këshilla të ekspertëve për vështirësitë që fëmijët mund të hasin në shkollë

Lifestyle September 17, 2023 - 14:49

Mospërfundimi i detyrave të shtëpisë, vështirësia për të bërë miq, vështirësi në klasë. Nëse këto shqetësime shkollore duken të njohura, mos u shqetësoni. Është e natyrshme që të gjithë nxënësit të përballen me disa prej këtyre problemve në shkollë. Por nëse fëmija juaj po përballet vazhdimisht me të njëjtat probleme, ia vlen të kërkoni mënyra për ta ndihmuar atë.

Ellen Bartolini, eksperte e shëndetit mendor me ekipin e Psikologjisë Mjekësore Pediatrike të Johns Hopkins, u përgjigjë disa pyetjeve të bëra shpesh, rreth vështirësive në shkollë, transmeton Klankosova.tv.

Si mund të dallohet nëse një sjellje është një fazë apo diçka për t’u shqetësuar më shumë?Përgjigja e shkurtër është se bërja e këtij vlerësimi është një proces. Ju e njihni më së miri fëmijën tuaj dhe ndoshta jeni të parët që vini re ndryshime në sjelljen e tij ose të saj. Merrni parasysh shkallën në të cilën vështirësitë e fëmijës suaj po pengojnë jetën e tij ose të saj sociale, akademike, sportive ose aktivitete të tjera. A i parashikoni betejat që pengojnë suksesin e tyre në këto fusha? Për shembull, nëse fëmija juaj refuzon të shkojë në shkollë, është e arsyeshme të supozohet se notat do të bien. Mos hezitoni të konsultoheni me profesionistë të ndryshëm që ndërveprojnë me fëmijën tuaj.

Si mund të ndihmojnë psikologët?
Psikologët mund të ndihmojnë në trajtimin e një game të gjerë shqetësimesh të lidhura me shkollën që fëmija juaj mund të ketë.

Problemet me të mësuarit: Ndonjëherë fëmijët kanë vështirësi në shkollë për shkak të një paaftësie të padiagnostikuar të të mësuarit. Psikologët mund të kryejnë testime neuropsikologjike për të vlerësuar problemet e të mësuarit dhe për të identifikuar strategji për të ndihmuar në përmbushjen e kërkesave akademike në shkollë.

Kushtet e sjelljes, emocionale ose mjekësore:Kushtet e sjelljes të diagnostikueshme dhe të trajtueshme si ankthi, depresioni ose çrregullimi i hiperaktivitetit të deficitit të vëmendjes (ADHD) mund të pengojnë të mësuarit. Puna me një psikolog mund t’ju ndihmojë të zhvilloni qasje për të rritur sjelljet pozitive në shtëpi dhe shkollë.

Refuzimi i shkollës: Frika për notat, shqetësimet rreth bashkëveprimit me bashkëmoshatarët, humori i ulët ose vështirësia për t’u ndarë nga kujdestarët mund të paraqesin pengesa për ndjekjen e shkollës. Psikologët mund të ndihmojnë në zgjidhjen dhe adresimin e këtyre çështjeve në mënyrë që fëmija ose adoleshenti juaj të mund të përmbushë qëllimet e tij ose të saj akademike dhe sociale.

Shkuarja në spital dhe në shkollë pas një diagnoze të re mjekësore ose një trajtimi të kohëve të fundit: Kur fëmijët ose adoleshentët kanë një gjendje mjekësore, mund të jetë e vështirë për ta të kalojnë mes shkollës dhe spitalit. Psikologët mund t’ju mësojnë juve dhe fëmijës suaj aftësi të reja për të adresuar çështjet emocionale dhe të sjelljes që lidhen me gjendjen shëndetësore të fëmijës suaj.

Mësuesi i fëmijës ka rekomanduar që fëmija të vizitojë një psikolog. Çfarë përfshin kjo?Takimi juaj i parë me një psikolog zakonisht përfshin një vlerësim fillestar për të vlerësuar “Çfarë po ndodh?” dhe “Cili është plani ynë?” Është një pikënisje që zakonisht zgjat 45 deri në 60 minuta. Psikologu ka të ngjarë të dëshirojë të njohë ju dhe fëmijën tuaj, të punojë së bashku për të gjetur disa qëllime për terapinë dhe të diskutojë një plan të mundshëm trajtimi për të adresuar qëllimet e terapisë dhe çdo vazhdim tjetër.

Çfarë mund t’i thuhet fëmijut kur duhet të vizitojë psikologun?Për fëmijët më të vegjël, shpjegoni se ata do të bëjnë aktivitete me një psikolog për të kuptuar më shumë rreth mendimeve dhe ndjenjave të tyre. Fëmijët priren të përgjigjen me entuziazëm edhe kur të rriturit reagojnë, kështu që përfytyrojeni përvojën pozitivisht.  Për fëmijët më të rritur, përfshirë adoleshentët, mund të shpjegoni se psikologu është aty për t’i ndihmuar ata të gjejnë mënyrën më të mirë të të mësuarit dhe të kuptojnë se kush janë ata, me qëllim që t’i ndihmojë ata të ecin mirë në shkollë, në jetën e tyre shoqërore dhe në komunitetin e tyre.

 Kur duhet të kërkoni një mendim të dytë për fëmijën tuaj?Ju e njihni më së miri fëmijën tuaj. Nëse nuk e kuptoni ose nuk pajtoheni me një diagnozë, një mendim i dytë i ekspertit mund të ndihmojë në sqarimin e situatës së fëmijës suaj ose të gjejë një rrugë tjetër përpara. Kërkimi i një mendimi të dytë është një mënyrë e zakonshme dhe e arsyeshme për të mbrojtur fëmijën tuaj. Profesionistët e shëndetit mendor i ofrojnë këto shërbime në mënyrë rutinore dhe një ofrues i mirë nuk e ka problem që të kërkohet një mendim i dytë.