Gjëgjëza e ditës

Gjëgjëza e ditës

Kuriozitete shkurt 15, 2019 - 09:59
Lexoni detajet e fundit

Si mund ta ndani një katror në pesë pjesë të barabarta?

Le të krijojmë një histori ku kemi vetem një letër të bardhë me dimenzione të katrorit. Fleta duhet t’u ndahet pesë sudentëve. Si duhet të pritet letra që të gjithë studentët të këtë një të pestën e fletës, transmeton Zëri.info.

Fletën mund ta prisni në cfarëdo lloj mënyrë, por mund të përdorni vetëm katër prerje. Fletën nuk mund ta paloni. Gjithashtu mund ta prisni fletën dhe me pjesët më të vogla të ndërtoni pesë pjesë të barabarta.

 

Përgjigja

Image
Image