7 gjëegjëza që me gjasë si dini

7 gjëegjëza që me gjasë si dini

Kuriozitete janar 11, 2019 - 14:08
Lexo detajet!

1. Kur i lidh ikin, kur i zgjidh rrinë.  
(Lidhëset e këpucave)

2. Rrumbullak Strumbullak, kur e prek te ben me gjak!
(Iriqi)

3.  50 nuse me buz te kuqe.
(Kokrrat e qibritit)

4. Me vete e ke por me sy nuk e sheh
Emri

5. Çka u përket juve, por të tjerët e përdorin më tepër se ju?
Numri i telefonit.

6. Nëna e Shabanit ka pasur katër fëmijë. I parë është quajtur Rrahimi, i dyti Rrahmani, i treti Izeti. Si quhet fëmiu i katërt?
Shaban.

7. Çka zmadhohet, por asnjëherë nuk zvogëlohet?
Mosha.