Infektuar: 67906
Shëruar: 59174
Vdekur: 1587
Paraburgim të miturit në Prizren, që theri për vdekje 15-vjeçarin afër shkollës

Paraburgim të miturit në Prizren, që theri për vdekje 15-vjeçarin afër shkollës

Kronika January 20, 2021 - 12:11

Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti për të Mitur, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Prizrenit për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të miturit J.K., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “Vrasje e rëndë”, duke e therur për vdekje një 15-vjeçar.

Gjyqtarja e procedurës, Kymete Kicaj, kërkesën e Prokurorisë së Shtetit për caktimin e masës së paraburgimit kundër të miturit e ka aprovuar si të bazuar konform dispozitave të KPPRK-së dhe të njëjtit i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji, ashtu që kjo masë të miturit do t’i llogaritet prej datës 18.01.2021 deri më datën 17.02.2021.

Kicaj, pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe analizimit të shkresave të lëndës, ka vërtetuar se ekziston dyshimi i bazuar se i mituri ka kryer veprën penale për të cilën dyshohet, dhe kjo rrjedh nga provat e mbledhura deri në këtë fazë.

“Në ditën kritike, i mituri J.K., e privon nga jeta të dëmtuarin L.B., në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje që kishte me viktimën pasi që dalin nga shkolla dhe në afërsi të internet kafesë fillon përleshja në mes tyre, me ç’rast i mituri e nxjerr thikën dhe e godet në regjionin e gjirit të majtë dhe si pasojë e cilës fëmija L.B., ndërron jetë. Kurse a do të argumentohen këto fakte, do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale”, thuhet në njoftimin e Gjykatës.

Gjyqtarja për të mitur ka shqyrtuar edhe masat tjera alternative për sigurimin e prezencës së të miturit, mirëpo ka ardhur në përfundim se të njëjtat nuk janë të mjaftueshme dhe të sigurta për sigurimin e prezencës të miturit në procedurë deri në sqarimin e rrethanave për të cilën ekziston dyshimi i bazuar se ka kryer veprën penale, e cila i vihet në barrë, e posaçërisht kur procedura përgatitore në këtë çështje penale është në fazën fillestare, si dhe duke pasur parasysh peshën e veprës penale, pasojat të cilat i kanë këto veprime antiligjore, rrezikshmërinë dhe mënyrën e kryerjes së veprës penale, sjelljet e tij, shqetësimi që është duke u shkaktuar qytetarëve nga këto vepra penale në mjediset publike, e veçanërisht në ambientet e shkollës apo në afërsi të saj, ku në vend të edukimit dhe shkollimit të mirëfilltë.

“Këto veprime të nxënësve të shkollës po i japin shembull të keq shoqërisë se si nuk duhet të veprojë një nxënës, e të cilat po krijojnë një pasiguri të madhe në komunitetin dhe në mesin e qytetarëve për jetën e fëmijëve të tyre, andaj sipas konstatimit të gjykatës caktimi i masës së paraburgimit në këtë fazë është i bazuar me ligj dhe i arsyeshëm dhe se do të siguroi zhvillimin e papenguar të rrjedhës së procedurës përgatitore dhe sigurimin e prezencës së të miturit”, ka thënë Kicaj.

Ndërkaq, kundër këtij vendimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankese, përmes Gjykatës Themelore në Prizren dhe Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Megjithatë, theksohet se ankesa nuk e pezullon ekzekutimin e këtij aktvendimi. /Zëri