Konfirmohet aktakuza, Milaim Zeka do të gjykohet për mashtrim me viza

Konfirmohet aktakuza, Milaim Zeka do të gjykohet për mashtrim me viza

Kronika shkurt 11, 2019 - 12:58
Lexo lajmet e fundit nga vendi!

Gjykata e Apelit e Kosovës, i ka refuzuar si të pa bazuara ankesat për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave në rastin e të akuzuarve Ilir Krasniqi, Milaim Zeka dhe Edmond Kërliu.

Aktakuza për mashtrim, pastrim parash dhe shmangje në tatim mbetet në fuqi pas vendimit të kësaj gjykate.

“Sipas kësaj aktakuza I.K. dhe M.Z. akuzohen se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Mashtrim” nga neni 335, paragrafi 5, lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe veprën penale “ Shmangie nga tatimi” nga neni 313, paragrafi 3, lidhur me nenin 31 të të njëjtit kod. Po ashtu, këta dy së bashku më të akuzuarin E.K, akuzohen edhe për veprat penale: “Pastrim i parave “ nga neni 308 i KPRK-së dhe neni 56 i Ligjit 05L-096, lidhur me veprat penale të mashtrimit dhe shmangies nga tatimi” thuhet në komunikatën e Gjykatës së Apelit.

Gjykata e Apelit ka vlerësuar se pretendimet ankimore të palëve nuk janë të bazuara, sepse gjykata e shkalles së parë më aktvendimin e atakuar, në mënyrë të drejtë ka dhënë arsye të mjaftueshme, se aktakuza e prokurorisë, ka prova të mjaftueshme për ta mbështetur dyshimin e bazuar mirë, se të dyshuarit kanë kryer veprat penale në fjalë.