Agim Bahtiri padit Avni Kastratin për shpifje (Dokument)

Agim Bahtiri padit Avni Kastratin për shpifje (Dokument)

Kronika November 12, 2016 - 20:05

Kryetari i komunës së Mitrovicës, Agim Bahtiri, ka paditur në gjykatë për shpifje kryetarin e degës së PDK-së në Mitrovicë, Avni Kastrati, për të cilin thotë se me qëllim të denigrimit, revanshizmit dhe xhelozisë, ka deklaruar të dhëna joreale dhe të paqëndrueshme.

Si bazë e padisë të siguruar nga Veriu.info është përdorur një video e publikuar në media më datë 22.09.2016, për të cilën kryetari Bahtiri thotë se përmbanë shpifje me qëllim të përbaltjes së emrit të tij.

“Për më tepër, i padituri abuzimin e paditësit e ndërlidh me veprimet e Sami Bilallit, duke bërë shpifje drakonike dhe të marrëzishme për gjoja se në zyrën e paditësit është biseduar vlera mbi 300 mijë euro, të përvetësuara në mënyrë mashtruese, nga personi siç thotë i paditur këshilltar i kryetarit dhe vet paditësi, e që në realitet të gjitha këto veprime të Sami Bilallit me sirianin e ashtuajtur ‘Arnaut’ kanë ndodhur në kohën kur paditësi fare nuk ka qenë në Kosovë por ka jetuar dhe vepruar në shtetet e Evropës perëndimore, ashtu edhe siç dihet se si kryetar i komunës paditësi mandatin e ka marrë duke filluar nga data 24.12.2013”, thuhet në padinë e bërë nga kryetari Bahtiri.

Në padinë e siguruar nga portali Veriu.info sqarohet fakti se Sami Bilalli ka hyrë në aranzhime me sirianin nga viti 2008 deri në vitin 2013. Pra, duke u bazuar në këtë fakt, kryetari Bahtiri thotë se Kastrati ka bërë shpifje për të goditur moralin dhe dinjitetin e tij.

Bahtiri thotë se me anë të këtyre shpifjeve i janë shkaktuar trysni, vuajtje psiqike dhe shpirtërore me ndikim në reputacionin e tij në sferën e aktivitetit shoqëror dhe biznesor.

“Për këto arsye, paditësi në kuptim të nenit 5, paragrafi 5.4, të ligjit civil kundër shpifjes dhe fyerjes parashtron këtë padi për faktin se i padituri me veprimet e veta në mënyrë të rëndë dhe kualifikuese ka cenuar nderin, dinjitetin, prestigjin dhe reputacionin e paditësit, duke i shkaktuar kështu shqetësim psiqik dhe dhembje shpirtërore …”, thuhet ndër të tjera në padinë e sigurur ng portali Veriu.info.

Andaj, duke u bazuar në këto, kryetari Agim Bahtiri ka kërkuar që Gjykata Themelore në Mitrovicës ta detyroj Avni Kastratin që në emër të kompenzimit moral t’i paguaj 50 mijë euro dëmshpërblim.

Image
Image