“Për rritjen e çmimit të tatimit në pronë vendos Ministria e Financave dhe jo Komuna e Prishtinës”
Foto:Laura Hasani

“Për rritjen e çmimit të tatimit në pronë vendos Ministria e Financave dhe jo Komuna e Prishtinës”

Ekonomia January 24, 2023 - 10:07

Qytetarët kanë ngritur shqetësim për rritjen e çmimit të tatimit në pronë.

Për këtë çështje ka reaguar Komuna e Prishtinës, duke thënë se “vlerësimi i pronave të paluajtshme kryhet në përputhje me rregullat dhe procedurat e parashikuara në këtë Ligj dhe në aktin nënligjor që nxjerr Ministria e Financave për kategoritë e vlerave, metodat dhe modelet e vlerësimit”.

“Komuna e Prishtinës nuk e ka bërë përcaktimin e shumave në faturat e qytetarëve për vitin tatimor 2023”, thuhet në njoftim.

Reagimi i plotë i Komunës:

Të nderuar qytetarë të kryeqytetit,

Gjatë ditëve të fundit kemi pranuar shumë reagime rreth ngritjes së çmimeve të tatimit në pronë, e cila i është atribuuar Komunës së Prishtinës.

E kuptojmë plotësisht shqetësimin tuaj, por me qëllim të informimit të drejtë të qytetarëve rreth këtij procesi, ju informojmë se:

Bazuar në dispozitat e Ligjit në fuqi për Tatimin në Pronën e Paluajtshme

“Autoriteti kompetent për zbatimin e procedurës së vlerësimit është Ministria e Financave e cila përcakton zonat e vlerave, nivelet e vlerave dhe vlerën e vlerësuar të pronave të paluajtshme që janë brenda territorit të komunave. Vlerësimi i pronave të paluajtshme kryhet në përputhje me rregullat dhe procedurat e parashikuara në këtë Ligj dhe në aktin nënligjor që nxjerr Ministria e Financave për kategoritë e vlerave, metodat dhe modelet e vlerësimit”.

Komuna e Prishtinës nuk e ka bërë përcaktimin e shumave në faturat e qytetarëve për vitin tatimor 2023.