Infektuar: 18148
Shëruar: 15150
Vdekur: 666
Ministri Krasniqi paralajmëron inspektim të bizneseve në veri të vendit

Ministri Krasniqi paralajmëron inspektim të bizneseve në veri të vendit

Ekonomia September 19, 2020 - 13:17

Ministri i Tregtiseë dhe Industriseë, Vesel Krasniqi, ka theëneë se fokusi kryesor i tij qeë nga marrja e detyreës ka qeneë dhe mbetet peërkrahja e prodhuesve vendor dhe mbrojtja e konsumatorit.

Ai thoteë se kaneë organizuar njeë sereë aksionesh teë inspektimit peër teë pareë se me cëfareë nafte sheërbehen qytetareët e Kosoveës.

“Angazhimin toneë dhe inspektimet do t’i shtrijmeë neë teë gjitha vendin dhe shpejteë do teë kemi aksione neë cëdo pjeseë teë vendit, peërfshireë edhe veriun. Diteët neë vijim do teë jemi deëshmitar peër teë pareë keëto inspektime, sepse edhe veriu eështeë pjeseë e Kosoveës”, ka theëneë Krasniqi për Kanal10.

Sa i peërket ligjit peër investime strategjike, ministri i MTI-seë ka theëneë se janeë neë fazeën e ploteësim ndryshimit teë keëtij ligji, dhe me ploteësimet qeë do teë beëheën neë keëteë ligj, ai ka theëneë se do teë jeteë ligji meë i mireë neë rajon qeë do teë josh investitoret e huaj dhe teë brendsheëm peër teë investuar neë Kosoveë.

Krasniqi ka folur edhe peër ndalimin e importit teë vajit teë palmeës, deri teë ky vendim ka theëneë se kaneë ardhur peër shkak teë ankesave teë shumta teë konsumatoreëve.

“Kemi importues teë ndrysheëm teë vajit teë palmeës. Disa importojneë peër produkte teë ndryshme, disa e shfryteëzojneë peër prodhimin e djatheërave dhe ne importojmeë produkte me peërmbajtje teë vajit teë palmeës. Por, ajo qeë eështeë jo e drejteë se disa e peërdorin peër prodhimin e djatheërave, kashkavallit dhe nuk shfryteëzohet qumeështin dhe neë treg figuron si qumeësht. Ne kemi beëreë njeë bllokade teë peërkohshme peër teë pareë peër cëka dhe si po shfryteëzohet. Ka qeneë nevojeë emergjente peër teë marreë njeë vendim teë tilleë. Sa i peërket ankesave teë Serbiseë nuk merrem me to, por merrem me shqeteësimet e qytetareëve”, ka shtuar Krasniqi.