"Komunat paguan 12 milionë për vendime gjyqësore"

Ekonomia January 17, 2020 - 20:33

Për projekte që u mbetën në gjysmë, ose procese të ndryshme gjyqësore, komunat e Kosovës humbën miliona euro.

Madje, njëra prej tyre gati 30 përqind të buxhetit vjetor.