Infektuar: 40117
Shëruar: 25586
Vdekur: 1026
Rënie në furnizimin me rrymë gjatë tre muajve

Rënie në furnizimin me rrymë gjatë tre muajve

Ekonomia September 17, 2019 - 12:28
Lexon detajet

Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar statistikat afatshkurtra të industrisë.

Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar statistikat afatshkurtra të industrisë, duke paraqitur indeksin e vëllimit industrial për tre mujorin e dytë të këtij viti, ka rritje në sektorët industri përpunuese dhe furnizim me ujë, veprimtari të menaxhimit dhe trajtim të mbeturinave dhe rënie në industrinë nxjerrëse dhe të furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar.

Sipas ASK-së, kjo anketë, me të dhënat që ofron, synon ta paraqesë ecurinë në industri nxjerrëse, përpunuese, furnizim me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar, dhe furnizim me ujë, veprimtari të menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave, në periudha tremujore, nëpërmjet të cilave kuptohet zhvillimi i ciklit në industri.

“Krahasuar TM2 2019 me tremujorin e njëjtë të vitit paraprak (TM2 2018), ka rritje në sektorët: industri përpunuese (C) me 7.41%; dhe furnizim me ujë, veprimtari të menaxhimit dhe trajtim të mbeturinave (E) me 1.86%. Kurse, rënie kishte në industrinë nxjerrëse (B) me (-3.07%) dhe te furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar (D) me (-6.25%). Ndërkaq, krahasuar tremujorin e dytë (TM2) 2019 me tremujorin e parë (TM1) 2019, kishte rritje te: furnizimi me ujë, veprimtari të menaxhimit dhe trajtim të mbeturinave (E) për 10.37%; dhe sektori i industrisë nxjerrëse (B) për 6.08%”, thuhet në njoftim.

Ndërsa, rënie kishte në sektorin e furnizimit me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar për -23.14% dhe e industrisë përpunuese me -4.63%.