Impressum

Boton: NPIB "Zëri"

Drejtor: SHPEND DOBRANJA
Kryeredaktor: LAVDIM HAMIDI
Zv. kryeredaktor: ENIS VELIU
Redaktorët: ALBATRIT MATOSHI (Portali) - Bardh Frangu (Kulturë, Fejtoni stikë) - VALON KONUSHEVCI (Sport) - LULZIM XHEMA (ZIP) - GENT SELANI (Qendra Grafike) - LAURA HASANI (Fotografia)
Drejtor financiar: ISMAJL MUSLIU
Drejtor i marketingut: HEKURAN HOXHA
Marketingu: (038) 249 751 - E-mail: marketingu@zeri.info - Xhirollogaria: NLB Prishtina Nr. 1701001010829163
Adresa e redaksisë: Pallati i shtypit p. n . / Aneksi, Prishtinë - Tel/Fax. (038) 249 071, Tel: (038) 222 451, mob: (044) 951 515 - E-mail: redaksia@zeri.info