Foto Dite

Pëllumbat në Prishtinë

Pëllumbat në Prishtinë
18 janar 2018 • 18 : 16 Foto: Driton Bublaku

© zëri.info