Foto Dite

Zbukurimi i Prishtinës për festat e fundvitit!

Zbukurimi i Prishtinës për festat e fundvitit!
28 dhjetor 2017 • 16 : 07 Foto: Driton Bublaku

© zëri.info