Ekonomia

Bankat në Shqipëri potenciale në rritjen e ekonomisë

Bankat në Shqipëri potenciale në rritjen e ekonomisë
06 dhjetor 2017 • 14 : 07

Industria bankare në Shqipëri paraqet konsolidim dhe potenciale në rritje për mbështetjen e zhvillimit ekonomik të vendit.

Banka Evropiane e Investimeve (BEI) ka publikuar anketën e huadhënies së bankave për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2017 për vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore, mes të cilave edhe për Shqipërinë.

Shqipëria shihet si një treg me një potencial mesatar dhe se ka një pozicionim të kënaqshëm në treg, paçka se me marzhe fitimi më të ulëta.

Sa i përket potencialit që ofron tregu bankar në vendin tonë, raporti thotë se për herë të parë që prej vitit 2013 vihet re një përmirësim në këtë drejtim. Anketa tregon se 71% e grupeve bankare mëmë të pranishme edhe në vendin tonë me degët e tyre e vlerësojnë potencialin në Shqipëri si mesatar, dhe vetëm 29% si të ulët, nga 57% që ishte më parë. Ndërkohë, 14% e vlerësojnë me një potencial optimal.

Duke u ndalur në treguesit kreditimit, BEI vlerëson ecurinë pozitive gjatë 2017-ës dhe nënvizon faktin se, kjo ecuri do të vijojë edhe përgjatë 6 muajve në vijim, për shkak të kërkesës së fortë të brendshme dhe projekteve madhore në infrastrukturë, e në veçanti gazsjellësit, që mund të nxisin edhe më tej kërkesën për financim.

Sa i përket krahut të ofertës nga bankat për hua, në raport thuhet se, vetë bankat projektojnë që të lehtësojnë më shumë kushtet e huadhënies në 6 muajt e ardhshëm.

Hulumtimi i huadhënies së bankave të Evropës Lindore dhe Juglindore (CESEE) është një studim gjashtë-vjeçar që mbulon rreth 15 grupe bankare ndërkombëtare dhe 85 filiale lokale ose banka të pavarura vendase. Së bashku këto përbëjnë më shumë se 50% të aktiveve bankare në shumicën e vendeve. Vendet e mbuluara janë: Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Maqedonia, Polonia, Rumania, Serbia, Sllovakia, Sllovenia dhe Ukraina.

Sondazhi është një instrument unik për monitorimin e tendencave dhe sfidave të sektorit bankar në CESEE. Ai kontribuon në monitorimin dhe mirëkuptimin e veprimtarive bankare ndërkufitare, reduktimit të borxhit dhe shtytësve dhe kufizimeve që ndikojnë në rritjen e kredisë. Ai siguron disa njohuri afatgjata mbi strategjitë e bankave ndërkufitare dhe pritjet e tregut. Ajo plotëson anketat e huadhënies së bankave vendase duke shtuar vlerën e krahasueshmërisë midis vendeve dhe veçorinë unike të trajtimit specifik të lidhjes së prindit / filialit.

Anketa u zhvillua nga Banka Evropiane e Investimeve (EIB) në kontekstin e Iniciativës së Vjenës 2.0 dhe menaxhohet nga EIB. Ajo u drejtohet zyrtarëve të lartë të bankave të përfshira dhe kryhet në muajin mars dhe në shtator.

© zëri.info