Ekonomia

KEK fton banoret e Shipitullës të nënshkruajnë kontratat e shpronësimit

KEK fton banoret e Shipitullës të nënshkruajnë kontratat e shpronësimit
05 dhjetor 2017 • 16 : 50

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) përmes një komunikate për media u bënë thirrje banorëve të Hadës e Shipitullës që të mos bien pre e dezinformatave nga individë të caktuar me interesa të ngushta personale, por të nënshkruajnë kontratat të cilat janë vlerësuar si  shumë të leverdishme për banorët. 

“Korporata Energjetike e Kosovës duke qenë e bindur në ofertat e leverdishme që ka ofruar për zhvendosje, përsëri ju bënë thirrje banorëve të fshatrave Hade e Shipitullë të shfrytëzojnë të drejtën e tyre që brenda afateve ligjore të lajmohen në zyrat e KEK-ut Departamenti Pronës, për të nënshkruar marrëveshjet për zhvendosje jo më vone se deri me 15 dhjetor 2017. Për më tepër, KEK-u ftonë të gjithë banorët që të mos bien pre e dezinformatave nga disa individ që për qëllim të vetëm  kanë  zvarritjen e procedurave të zhvendosjes, përfitimet eventuale personale, dhe  hutimin e palëve të afektuar në procedurën e zhvendosjes”thuhet në komunikatën e dërguar për media, raporton zëri.info.

Aty më tutje thuhet se ne këtë rast, duhet cekur se palujtshmëritë në fjalë janë regjistruar dhe vlerësuar së paku tre herë nga ana e vlerësuesve të licencuar dhe certifikuar për vlerësimin e pasurive të paluajtshme   dhe se vlerësimi është bërë në pajtim të plotë me Kornizën e Politikave të Zhvendosjes, vendimin e qeverisë së Kosovës dhe marrëveshjeve të arritura mes banoreve dhe Qeverise së vendit, te mbikëqyrura nga kompania e licencuar dhe specializuar ndërkombëtare RePlan.

“Kjo kompani, si ekspertizë kryesore ka implementimin e procedurave të zhvendosjes, dhe është e licencuar dhe e regjistruar si e tillë. Gjithashtu procesi në fjalë në të gjitha fazat e zhvillimit ishte përcjellë nga afër prej shume palëve të interesit ndërkombëtare dhe atyre vendore si Qeveria e Kosovës respektivisht Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Komuna e Obiliqit etj. Përfundimisht, MMPH-ja, si autoritet përgjegjës kishte mbikëqyrë dhe aprovuar Planin e Veprimit të Zhvendosjes dhe nuk kishte asnjë vërejtje lidhur me këtë. Për më tepër, duhet cekur se për shkak te presioneve dhe veprimeve nga individë te caktuar, disa  banorë të zonës ishin vënë në lajthitje, me ç’rast  ishin prolonguar dhe penguar procedurat e incizimit dhe vlerësimit të detajuar duke penguar qasjen në zonë, ndërsa incizimi i jashtëm është realizuar me shumë vështirësi”, thuhet në komunikatë.

Aty më tutje thuhet se si përfundim, përkundër të gjithave, KEK-u ka zbatuar me përpikëri vendimin e qeveris, ka rishikuar Planin e veprimit të Zhvendosjes të cilin e ka dërguar tek Autoriteti miratues MMPH-Qeveria e Kosovës dhe vetëm pas aprovimit të tij nga Ministria, ka dorëzuar ofertat për kompensimin e pasurisë së paluajtshme.

“Këto oferta janë duke u pritur mjaft mirë tek pjesa dërmuese e banoreve dhe procedura e nënshkrimit të kontratave është në vazhdim e sipër.  Megjithatë ka  ende disa hezitime nga ana e disa banorëve që të jenë pjesë e procedurave të zhvendosjes. Në këtë drejtim ne si KEK i kemi bërë thirrje publike të gjithë banorëve për pjesëmarrje në ketë proces jetik për vendin, duke i njoftuar se gjithashtu është në interesin e tyre pjesëmarrja në proceduarën e zhvendosjes vullnetare dhe shmangien e procedurave sipas ligjit të shpronësimit të cilat janë filluar sipas vendimit preliminar të Qeverisë se vendit me dt 01.12.2017. Një thirrje të tillë për ata banorë e përsërisim sërish përmes këtij njoftimi për shkak se në rend të parë kjo është në interesin e tyre dhe gjithashtu në interesin e përshpejtimit të zgjerimit të mihjes me qëllim të procesit të prodhimit. Përndryshe, ky veprim mbi të gjitha duhet të shihet si obligim e interes nacional por edhe të pajtohen më të gjitha institucionet relevante dhe palët kryesore të interesit të cilat në vazhdimësi kanë bërë përpjekje që banorëve të dy këtyre fshatrave t’i ofrohen kushte me standardet më të larta ndërkombëtare për zhvendosje”thuhet në fund të komunikatës së dërguar nga KEK-u, raporton zëri.info.

 

© zëri.info