Ekonomia

Papunësia mbetet shqetësimi kryesor në Ballkan, korrupsioni vjen më pas

Papunësia mbetet shqetësimi kryesor në Ballkan, korrupsioni vjen më pas
09 tetor 2017 • 17 : 46

Bruksel - Këshilli për Bashkëpunim Rajonal-së (RCC) prezantoi sot në Bruksel edicionin e Barometrit Ballkanik (BB) për vitin 2017, një sondazh vjetor të qytetarëve dhe opinionit komuniteteve të biznesit "mbi situatën në rajon”.

"Ndërsa ka dëshmi të mëtejshme të rimëkëmbjes ekonomike në një numër ekonomive më të mëdha të rajonit, papunësia mbetet shqetësimi kryesor. Me keqardhje, Barometri nxjerr në pah ankthin gjithnjë në rritje mbi korrupsionin; në BB 2015, 15% e vlerësuan korrupsionin si një nga problemet kyçe për rajonin. Numri ishte deri në 27% në 2016 dhe tani është 32% ", tha Sekretari i Përgjithshëm i RCC Goran Svilanoviç.

"Një përmirësim në ecurinë ekonomike nga ekonomitë e rajonit ka sjellë një opinion gjithnjë e më shumë optimist për të ardhmen që duhet të forcoi përmes veprimit vendimtar të qeverisë. Ndërsa është e vështirë lajmi se rajoni ka shumë punë për të bërë, shpresa jonë është se gjetjet e këtij barometri do të ndihmojë për të vendosur rendin e ditës se në fund të fundit do të nxisë rritjen e mëtejshme në rajon, veçanërisht duke pasur parasysh zbatimin e planit të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal në fushën ekonomike  të quajtur si “Plani i Veprimit:, të cilin udhëheqësit e rajonit miratuan në Trieste këtë verë ", shtoi Svilanoviç.

Pavarësisht mbështetjes imagjinare për integrime evropiane vazhdon të ketë skepticizëm të theksuar në lidhje me rajonin dhe për perspektivat afatmesme për anëtarësim, ku 23% e të anketuarve thonë se ata besojnë se anëtarësimi në BE nuk do të ndodhë.

Image

Maciej Popowski, Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm për Politikën e Fqinjësisë Evropiane dhe Zgjerim, përsëriti gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të vazhduar mbështetjen e zgjerimit të Bashkimit Evropian, siç kishte thënë më herët edhe presidenti I Këshillit Evropian, Junker

"Është gjithmonë mirë të prekësh bazë me mendjet e qytetarëve dhe komunitetit të biznesit në rajon. Tani shohim se zhvillimet pozitive sigurojnë mjedisin për optimizëm. Samiti i Triestes ishte një tjetër përforcues, pasi ai mundësoi punën e përbashkët të BE-së dhe rajonit dhe kjo rezultoi në Zonën Ekonomike Rajonale, Traktatin e Transportit etj", tha ai.

Duke paraqitur të gjeturat kryesore të qëndrimeve, përvojat, aspiratat, perceptimet dhe pritjet nëpër ekonomitë e Ballkanit Perëndimor, Vladimir Gligorov, Konsulent GfK Expert dhe studiues në Institutin e Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare, theksoi se njerëzit e biznesit vazhdojnë të luftojnë me atë që ata e shohin si kompleks tatimi dhe një mjedis biznesi miqësor me një sistem të paparashikueshëm ligjor.

"62% e biznesmenëve në rajon e perceptojnë shumë të vështirë ose të vështirë për të filluar një biznes privat në vendin e tyre të jetesës. Më shumë se gjysma e tyre (51%) besojnë se përmirësimi i rrugëve do të kishte efektin më pozitiv në biznesin e tyre. Ndërsa 56% e të anketuarve pajtohen se qeveria merr parasysh nevojat e tyre, por vetëm në një masë të kufizuar, kjo është pozitive për të regjistruar rënie në numrin e të anketuarve të cilët ndihen të injoruar nga autoritetet (deri në 30% nga 38% në vitin 2015 )",tha Gligorov.

Barometri për Ballkanin 2017, është organizuar nga RCC në bashkëpunim me Qendrën Evropiane të Politikave. Pjesëmarrësit e diskutimit BB 2017 panel përfshirë edhe Vedran Dëihië, bashkë-drejtor i Qendrës për Studime të Avancuara, për Evropën Juglindore dhe lektor i lartë në Institutin për Shkenca Politike, Universiteti i Vjenës; Nikica Mojsoska Blazevski, Shkolla e Ekonomisë dhe Menaxhimit të Biznesit në Shkup; Jesper Johnson, OECD SIGMA; Mark Vasic, Menaxher i Lartë për Çështjet Rregullatore Ndërkombëtare, Deutsche Telekom, Davor Dubravica, Kryetar i Iniciativës Rajonale kundër Korrupsionit dhe Orhan Shpesh, Udhëheqësi i Ekipit të Projektit të RCC për Integrimin e Romëve 2020; dhe Corina Stratulat, i EPC, moderator i panelit.

Barometri Ballkan është një studim vjetor nga RCC që merret me ,mbledhjen dhe analizimin e të dhënave nga qytetarët dhe bizneset e rajonit nëpër një shumëllojshmëri fushash tematike të tilla si punësimi, tregtia, investimet, korrupsioni etj. Edicioni i tretë i tij përfshinte 8000 qytetarë dhe 1600 kompani.

Barometri i Ballkanit, baza e të dhënave dhe botimet e tij janë në dispozicion: KETU

© zëri.info